Skip to content

ROAR

Rotterdam Art Ride (ROAR) is an art project in the South of Rotterdam. 18 pillars under the metro line were painted by an international group of emerging and established artists from all over Europe. The goal of the project is to make visual art accessible to a wide audience and to inspire residents on a daily basis. The project focusses on making the neighbourhood more lively for it’s inhabitants and offer a new icon to the city of Rotterdam. ROAR is a project by Foundation Mesh and Marjon van der Linde, in collaboration with several local partners, who all put effort in the creative development of Rotterdam South.


Art Education

Part of the project is an art educational program in which local children were guided by established artists in designing one of the pillars. In total 4 of the 18 pillars are made available to four groups of kids from age 8 – 18. The program provides a platform for development and presentation for inhabitants, creating a deeper connection to the personal surroundings. The art educational program was organised in collaboration with Niffo galerie/recycle studio, Mart Bechtold, Danny Rumbl and Hans Citroen with OBS Nelson Mandela.


Dates

The production of the project took place from the 5th – the 9th of June 2018. The production was a live painting event which could be visited by any one. The project was officially opened on the 10th of June 2018 and runs for a period of five years.

Rotterdam Art Ride (ROAR) is een kunstproject in Rotterdam Zuid. 18 steunpilaren van de metrobaan werden beschilderd door een internationale groep opkomende en gevestigde kunstenaars vanuit heel Europa. Het doel van het project is het toegankelijk maken van beeldende kunst voor een breed publiek en het inspireren van bewoners op dagelijkse basis. Het project focust zich daarnaast op het verlevendigen van de buurt voor haar bewoners en het bieden van een nieuw icoon aan de stad Rotterdam.  ROAR is een project door Foundation Mesh en Marjon van der Linde, in samenwerking met lokale partners, die allen moeite stoppen in de creatieve ontwikkeling van Rotterdam Zuid.

Kunsteducatie

Onderdeel van het project is een kunst-educatief programma waarin lokale kinderen en jongeren werden begeleid door professionele kunstenaars bij het ontwerpen van één van de pilaren. In totaal zijn 4 van de 18 pilaren beschikbaar gesteld aan vier groepen met de leeftijd van 8 t/m 18 jaar, waarmee een platform wordt geboden voor ontwikkeling en presentatie van lokale bewoners waarmee zij een diepere connectie kunnen aangaan met hun omgeving. Het kunst-educatieve programma werd georganiseerd in samenwerking met Niffo galerie/Recycle studio (o.l.v. Zoë Cocchia), Mart Bechtold, Danny Rumbl en Hans Citroen samen met OBS Nelson Mandela.

Data

De productie van het project vond plaats van 5 t/m 9 juni 2018 en was een live painting evenement dat kon worden bezocht door iedereen. Het project werd officieel geopend op 10 juni 2018 en bestaat vanaf dan voor een periode van vijf jaar.